Arriba

Prensa

valor afegit entresd

TV3: Impressores 3D: productes a mida

21/05/14 – Una peça determinada d’una màquina, un disseny absolutament personal o, fins i tot, una pròtesi mèdica única. Amb un clic, les impressores 3D permeten fabricar cada vegada més productes de manera personalitzada.

Aquest dimecres, «Valor afegit» explica si la proliferació d’aquestes impressores pot suposar un canvi total en la forma de produir o si, més aviat, les 3D seran un complement de la producció a gran escala.